NYHEDER

Indbetaling af bidrag til barsel.dk som selvstændig

ContributorName(contributor, true)
By:
Grant Thornton Danmark
insight featured image
Contents

Mange selvstændige oplever i disse dage at modtage en opkrævning i deres digitale postkasse fra barsel.dk på 1.225 kr. Et bidrag, vi får mange spørgsmål til – og den er altså god nok, det er et obligatorisk bidrag, som skal betales.

1. januar 2021 trådte en ny lov i kraft som sikrer bedre barselsvilkår for selvstændige. Selvstændige har dermed siden 1. januar i år kunnet få udbetalt både barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark og kompensation fra barsel.dk under barsel. Ordningen medfinansieres af de selvstændige selv, og derfor skal alle selvstændige betale et årligt bidrag på 1.225 kr. (2021 sats) - og første opkrævning er netop landet i de selvstændiges digitale postkasser.

Alle selvstændige, som på årsopgørelsen fra Skattestyrelsen er registreret med et resultat overstigende den maksimale barselsdagpengesats (231.920 kr. årligt i 2021), skal som udgangspunkt indbetale til barsel.dk – og det er ikke et tilbud, man kan melde sig ud af. Man bliver ikke betragtet som selvstændig, hvis man har en personlig lønindkomst, der overstiger resultatet som selvstændig.

Læs mere på virk.dk og atp.dk.