NYHEDER

Fra 1. juli 2022 bliver det lidt billigere at bruge elektricitet

insight featured image
Contents

Fra 1. juli 2022 sænkes afgiften på elektricitet med 14 øre pr. kWh således, at afgiftssatsen efter lempelsen bliver 76,3 øre pr. kWh. Som det fremgår af nedenstående tabel, er planen derudover, at afgiften skal reduceres yderligere, så den i 2030 udgør 62,9 øre pr. kWh.

LÆS OGSÅ: Godtgørelse af afgifter: energi- og vandafgift i 2022

Sænkelsen af afgiften kommer især husholdningerne til gode, men også de virksomheder som ikke kan få godtgjort elafgiften i dag, vil kunne nyde godt af reduktionen. Det vil sige virksomheder med momsfri aktiviteter og de såkaldte liberale erhverv (advokater, ingeniører, revisorer o.lign.).

I forhold til de liberale erhverv vil de fra 1. januar 2023 kunne få godtgørelse for elafgiften på lige fod med virksomheder, som har momspligtige aktiviteter.