article banner
COVID-19

Forlængelse af betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms

(Opdateret 12. juni 2020)


Regeringen vedtog den 9. juni 2020 en yderligere udskydelse af betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms. Dette skal styrke likviditeten i virksomhederne og gøre overgangen til mere normale betalingsfrister mere lempelig.

I forbindelse med hjælpepakkerne blev A-skat, AM-bidrag og moms for april, maj og juni 2020 udskudt med fire måneder og har derfor nye frister i 2. halvår af 2020. En mere lempelig tilbagevenden til de normale frister vil dermed sikre, at virksomhederne undgår dobbeltbetaling i 3. og 4. kvartal.

Betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag – små og mellemstore virksomheder

Fristerne for august, september og oktober udskydes med henholdsvis 4½, 5½ og 6½ måned, jf. nedenstående.

Tabel 1, 28 maj 2020.jpg

Moms – mellemstore virksomheder

Afgiftsperioden for mellemstore virksomheder for 3. kvartal 2020 sammenlægges med afgiftsperioden for 4. kvartal 2020, således at momsen for den samlede periode skal betales den 1. marts 2021.

Moms – store virksomheder

Derudover er der vedtaget en mere lempelig overgang for indbetaling af moms for store virksomheder, jf. nedenstående.
Tabel 2, 28 maj 2020.jpg