article banner
COVID-19

COVID-19: Forbered dig til mødet i banken

Med den gradvise genåbning af Danmark kan det være en god idé at tage et møde med banken om virksomhedens fremtid. Få gode råd til mødet her.

Den 11. maj måtte flere danske virksomheder efter to måneders nedlukning endelig begynde at åbne igen. I den kommende tid følger flere åbninger, men det er en ny og anderledes hverdag, som virksomhederne vender tilbage til, og hvor det økonomiske pres måske fortsat vil være stort. Det kan derfor være en god idé at tage et møde med virksomhedens bank for sammen at planlægge en fremtidig model for virksomhedens virke og likviditet.

Inden mødet bør virksomheden dog forberede sig på følgende:


Hav overblik over din situation

Før du overhovedet kontakter banken, anbefaler vi, at der skabes overblik over virksomhedens aktuelle situation. Hvor meget er omsætningen faldet? Har du modtaget eller forventer at modtage støtte fra regeringens hjælpepakker? Skal du omlægge dine omkostninger? Og mange flere spørgsmål er vigtige at have klart svar på. Kontakt din revisor, så I sammen kan få klarlagt virksomhedens udgangspunkt for den nye hverdag og resten af året. Husk også at have virksomhedens yderste stresspunkt i mente – hvad er den yderste grænse, som fx virksomhedens produktion eller salg kan tåle at blive presset til.


Læg en plan

For at banken lettest kan hjælpe virksomheden, bør du have udarbejdet en transparent og overskuelig plan for, hvordan virksomheden skal fungere efter krisen og også, hvis der skulle opstå en anden bølge af COVID-19. Vis, at du har overblik over både, hvad krisen koster dig nu og her, men også de kommende måneder. Banker ønsker sjældent at samarbejde om kortsigtede planer, så hav som minimum en plan for resten af året. For at gøre planen så gennemsigtig som mulig, kan du bl.a. have fokus på:

  • Den tabte omsætning frem til datoen for mødet og det samlede forventede tab under coronakrisen.
  • Forventet støtte fra evt. hjælpepakker eller egenkapital.
  • Underleverandører – styrke og afhængighed.
  • Omlægning og/eller nedskalering af omkostninger.
  • Virksomhedens likviditetsbehov måned for måned året ud.
  • Virksomhedens debitorer og evt. forsinkede betalinger.
  • Virksomhedens leverings risici, herunder mulighed for ansvarsbegrænsning.
  • Erstatningsansvar overfor kunden ved manglende eller forsinket leverance.


Undersøg dine finansieringsmuligheder

For nogle virksomheder er statens hjælpepakker og støtteordninger den oplagte finansiering, men for andre virksomheder er det måske ikke muligt at søge om kompensation på denne måde. Sørg derfor for, at du har undersøgt alle dine muligheder for finansiering før mødet med banken, så du kan vise dem, at du kan stille sikkerhed mod at banken yder kredit. Har du fx ikke mulighed for at leve op til kravene for hjælpepakkerne, kan du måske søge lån fra Vækstfonden.

Læs mere om Vækstfondens garantiordning i vores FAQ her.

Eller læs om muligheden for investor-, start og BA-lån til SMV’er her.

Overvej nye muligheder

Kan din virksomhed blive mere digital eller kan produktionen udføres for færre omkostninger? Brug lidt tid på at undersøge, hvordan du kan optimere og søge nye muligheder for virksomheden. Det kan samtidig stille virksomheden stærkere, hvis der kommer en anden bølge af COVID-19, foruden at banken kan se, at du har afsøgt alternativer til den nuværende forretningsmodel. Kontakt evt. din revisor for sparring og vejledning, hvis virksomheden skal gå nye veje.


Mange banker forventer, at du før mødet har været i dialog med din revisor, så mødet beror på et nyligt opdateret grundlag. Tøv derfor ikke med at tage fat i din revisor, før du skal i banken. Vi står klar til at hjælpe dig.