article banner
Nyheder

Begrænsning i brug af underskud fra investering i 10-mandsprojekter

Begrænsning i brug af underskud fra investering i 10-mandsprojekter – danske som udenlandske

Skatteministeriet har i dag fremsat et lovforslag, hvorefter der indføres kildeartsbegrænsning af underskud for fysiske personers investeringer i 10-mands-projekter.

Med virkning for andele der erhverves den 14. december 2016 eller senere kan underskud alene fradrages i senere positiv indkomst fra samme projekt. Underskuddet kan dermed ikke længere anvendes til at nedbringe anden skattepligtig indkomst.

Fysiske personer, der anvender virksomhedsskatteordningen, vil tillige blive berørt af stramningerne, således at underskud fra et 10 mandsprojekt ikke kan fradrages i anden virksomhedsindkomst.

Stramningerne gælder også for eksisterende projekter, hvor andelen erhverves den 14. december 2016 eller senere, eller hvor projektet udvides med nye yderligere aktiver den 14. december 2016 eller senere.

Stramningen gælder for fysiske personers investering i K/S’er, P/S eller lignende udenlandske transparente enheder.

Skatteministeriet forventer at lovforslaget vedtages den 19. januar 2017.

Det skal bemærkes, at Skatteministeriets pressemeddelelse er upræcis, idet den alene omtaler projekter med udenlandske ejendomme/aktiver. Skatteministeriet har over for Grant Thornton bekræftet at pressemeddelelsen kan misforstås.

Såfremt I måtte have spørgsmål til lovforslaget er i velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Lærke Hesselholt | Tax director | Head of tax
Grant Thornton
Stockholmsgade 45 | 2100 København Ø
T (direct) +45 35 27 52 40 | T (office) +45 33 110 220  | M (mobile) +45 22 20 25 11