article banner
Nyheder

Fast driftssted i Danmark for Private Equity Funds

Fast driftssted i Danmark for udenlandske Private Equity Funds (K/S og lignende)

Den usikkerhed, der tidligere har været om hvornår udenlandske investorer i danske K/S’er har været skattepligtige af deres andel af K/S’et overskud er blevet elimineret ved et par bindende svar fra Skatterådet, som fastlægger betingelserne for, hvornår der i disse tilfælde indtræder dansk skattepligt.

Vi har beskrevet problemstillingen og den afklarede retstilstand i en artikel i European Tax Service, som du kan downloade her til højre.