article banner
Videoserie

GT update - hør fra vores eksperter

I videoserien GT update holder vores eksperter dig orienteret om aktuelle emner, der har betydning for det danske erhvervsliv.

UGE 33 – Moms på udleje af feriebolig

Du har en feriebolig, som du udlejer – fx sommerhus eller lejlighed. Skal der betales moms af det?

Det kan være udfordrende at gennemskue og afhænger bl.a. af, hvor store indtægterne er, og om boligen er selvstændigt matrikuleret.

Tidligere på året afgjorde Landsskatteretten i to sager, at momspligten afhænger af anvendelsen af det udlejede, ikke arten – eller med andre ord: hvad de udlejede boliger skulle bruges til i lejeperioden, og ikke hvilken type bolig/ejendom der var tale om.

I denne video forklarer VAT Partner Linda-Sophia Danielsen om de gældende regler for momspligt på udleje af feriebolig.UGE 18 - Digital bogføringslov

Erhvervsstyrelsen meldte for nylig ud, at SMV Digitals pulje til støtte til digital bogføring fordobles, så endnu flere danske virksomheder kan komme godt i gang med omstillingen.

Den nye bogføringslov, som fremsættes i april 2022 og forventes at træde i kraft allerede 1. januar 2023, kræver nemlig i højere grad digital dokumentation af bogføringen.

I denne lille video fortæller Christina Riise Dahl mere om den forestående lovændring og opfordrer til, at man kommer i gang i god tid.

Du kan desuden få en oversigt over de væsentligste ændringer i Bogføringsloven her.

UGE 18 - Moms ved salg af fast ejendom

Landskatteretten ændrer Skattestyrelsens momspraksis for salg af gamle bygninger. Skattestyrelsen fører som bekendt striks praksis for, hvornår der /ikke skal opkræves moms ved salg af gamle bygninger. Skattestyrelsens praksis på området er fra tid til anden blevet underkendt – senest i to nylige sager fra i år, hvor Skattestyrelsens opfattelse var at der var tale om salg af byggegrunde, hvilket betød at sælger blev pålagt at opkræve moms. Modsat fandt landsskatteretten, at der var tale om salg af en gammel bygning og overdragelsen skulle derfor ske uden moms.

Har du inden for de sidste 3 år solgt en bygning med moms, bl.a. med henvisning til bygningens funktionsdygtighed eller definitionen af en ”traditionel bygning”, er en genoptagelse værd at overveje. Det fortæller VAT Partner Linda-Sophia Danielsen mere om i denne korte video.UGE 11 - Tilbagebetaling af moms- og A-skattelån

Moms- og A-skattelån tegnet under Corona forfalder som bekendt 1. april. 2022. Skulle man dog af den ene eller anden grund mangle midlerne lige nu og her, kan man oprette en betalingsordning hos Skattestyrelsen og på den måde betale lånet tilbage over en periode på op til 24 måneder. I videoen her fortæller to af vores partnere om muligheden for at oprette en afdragsordning på lånet.

UGE 11 - Transfer pricing-dokumentation

En masse danske virksomheder har modtaget et brev fra Skattestyrelsen om transfer pricing-dokumentation. Dette skyldes bla. en lovændring, der træder i kraft for indkomstår med begyndelse 1. januar 2021 eller senere. I denne video fortæller Tax partner Lærke Hesselholt kort om, hvad transfer pricing-dokumentation er, hvem det er relevant for, og hvad man skal gøre, hvis man har modtaget et brev fra Skattestyrelsen.UGE 10 – SMV Digitale tilskudspuljer

Digital sikkerhed, digital bogføring og e-handel. Det er tidens trends - men hvis man ikke allerede er inde i det, kan det virke svært at vide, hvor og hvordan man skal begynde. Gennem SMV Digital at det muligt at søge en række tilskudspuljer, så du kan komme godt i gang med din digitaliseringsproces.

I denne video gennemgår Christina Riise Dahl kort de fire puljer, der åbner i løbet af foråret 2022. Du kan læse de specifikke krav til puljerne her:Uge 18 - Højesteretskendelse om overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående

Hvornår gælder +/-15%-reglen?

Mandag d. 26. april 2021 afsagde Højesteret kendelse om anvendelsen af +/-15%-reglen i relation til overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående.

I den konkrete sag havde et dødsbo kæret først Skifterettens siden Landsrettens kendelse, om anvendelse af sagkyndigvurdering til fastsættelse af ejendomsværdi, fremfor anvendelsen af +/-15% reglen, til Højesteret.

I denne video fortæller Partner og Head of tax, Ebbe Melchior kort om sagen og om, hvad den kan få af betydning fremadrettet.”

 

Uge 18 – Slutafregning af faste omkostninger med frist 30. juni 2021

Der er åbent for, at virksomheder kan indberette oplysninger til Erhvervsstyrelsen, som foretager den endelige slutafregning, der viser hvorvidt der skal reguleres i den allerede udbetalte kompensation.
 
I denne GT Update gennemgår statsautoriserede revisorer og partnere Allan Breiling og Casper Christiansen nogle af de ting, man bør være særligt opmærksom på ved indberetning af oplysninger.Uge 11 – Skattekreditordning og softwareudvikling

I denne uge sætter Head of Tax og Partner, Ebbe Melchior, og Partner, Jacob Helly Juell-Hansen, fokus på skattekreditordningens dækning af softwareudvikling.

Skattestyrelsen afviser nemlig i flere tilfælde at dække softwareudvikling under ordningen, og det, vurderer vi, er en fejl.Uge 10 – Hvad skal du være opmærksom på i din årsopgørelse

I denne GT Update fortæller partner og Head of Tax, Ebbe Melchior, om nogle af de punkter, du bør være ekstra opmærksom på, når du laver årsopgørelse for 2020.

00:50 -​ Befordringsfradraget
01:20​ - Aktiehandel
01:47​ - Fast ejendom
02:00​ - Restskat
02:35​ - Fradragsmuligheder
02:51​ - Ikke-indberettet indkomstUge 9 - Hvilken statsstøtteordning skal jeg vælge, når jeg søger kompensation?

I denne GT Update redegør Christina Riise Dahl for de to statsstøtteordninger, man kan vælge imellem, når man søger kompensation.

0:41 – Statsstøtteordning 1: TF 3.1
01:30 – Statsstøtteordning 2: TF 3.12
03:25 – Hvilken ordning skal jeg vælge?

Uge 9 - Rengskabsmæssig behandling ved forudindbetalinger på skattekontoen

Rengskabsmæssig behandling ved forudindbetalinger på skattekontoen - hvad skal man være opmærksom på i forhold til indregningen af forudindbetaling på skattekontoen i årsrapporten?

Det sætter Morten Bo Hansen ord på i ugens GT Update, som du kan se her.GT Update uge 8

I denne video fortæller Kristian Lydolph om de væsentligste forskelle på kompensationsordningerne faste omkostninger og faste omkostninger light. Hvilken er den rigtige for din virksomhed og hvad skal du være opmærksom på? Se mere her.GT Update uge 7

Virksomheder, som modtog kompensation i foråret 2020, skal være opmærksomme på slutafregningen til Erhvervsstyrelsen.

Hør Christina Riise Dahl fortælle om kravene til slutafregning for de tre mest populære kompensationsordninger her.GT Update uge 6

Har du brug for klarhed over, hvad den personlige indkomstgrænse på 800.000 kr. for selvstændige, som søger coronakompensation, indebærer? Så se med i denne GT Update, hvor Casper Christiansen giver et overblik.Uge 5

I denne GT Update fortæller Allan Breiling og Dennis Nielsen om udvidelsen af a-skattelånet og det nye momslån, som er en del af regeringens nye likviditetspakke.

00:10: Udvidelse af a-skattelånet
01:42: Ny momslåneordning til SMV’er

Uge 5

Få et overblik over de seneste hjælpepakker i denne optagelse fra vores webinar den 4. februar 2021, hvor Steen K. Bager stiller skarpt på kompensationsordninger, og hvad danske virksomheder særligt skal være opmærksomme på.Uge 4

I denne GT Update giver Tax partner, Lærke Hesselholt, overblik over genåbningen af lønkompensationsordningen.

Få mere at vide om:

00:11 – Introduktion til lønkompensation
00:46 – Hvad skal man særligt bemærke efter genåbningen?
01:11 – Hvem kan ansøge om lønkompensation?
02:51 – Hvor meget gives i kompensation?
03:26 – Hvornår er der ansøgningsfrist?Uge 3

I årets første GT Update giver Ronnie Lund Jensen og Kasper Sone Randrup svar på de oftest stillede spørgsmål om kompensationsordningerne. 

Du kan få svar på:

01:02: Hvor finder jeg hjælp og overblik?
02:25: Er jeg omfattet af ordningerne?
03:14: Hvornår får jeg pengene udbetalt?
03:37: Giver det mening at ansøge?2020

Uge 49

Året går på hæld, og derfor har vi i denne GT Update fokus på årsafslutningen for virksomheder, der følger kalenderåret.

Morten Bo Hansen fortæller om, hvad virksomheden særligt skal være opmærksom på i årsregnskabet efter et år, hvor mange har fået kompensation.Uge 44

I denne GT update fortæller Sebastian With Hansen og Casper Christiansen om nogle af de kompensationspakker, der er blevet vedtaget eller forlænget i september og oktober måned 2020.

Hør om:
00.13: Aktivitetspulje til serveringssteder
01:28: Kompensation til leverandører til private fester, samt kasserede varer
03:21: Faste omkostninger ”light”
04:43: UdviklingsomkostningerUge 41

I denne GT Update fortæller vores Head of Tax, Ebbe Melchior, om lagerbeskatning på faste ejendomme for selskaber.

Hør mere om problematikkerne, der er forbundet med denne form for finansiering, her.Uge 26

I denne udgave af GT update har vi fokus på udfasningen af hjælpepakker og vigtige datoer, som erhvervslivet skal huske.

Hør Claus Koskelin fortælle her.Uge 25

I denne uge af GT update kan du høre Allan Breiling og Christina Riise Dahl fortælle om:

00:08: Ny kompensationsordning for faste omkostninger
02:23: Forlængelse af kompensation til freelancere, selvstændige mv.
03:45: Udskydelse af A-skat og AM-bidragUge 24

I denne uge af GT update kan du høre om forlængelsen og udfasningen af lønkompensationsordningen.

Hør 
Lærke Hesselholt fortælle om justeringerne her.

Uge 24

I denne udgave af GT update kan du høre Ebbe Melchior fortælle om selvangivelse for hovedaktionærer.Uge 23

I denne uge fortæller Lærke Hesselholt og Morten Bo Hansen om:
00:08: Lønkompensation og medarbejderrotation.
02:53: Underskud og referenceperiode for faste omkostninger.Uge 22

I denne uge kan du høre Kaspar Holländer-Mieritz fortælle om kompensationsordninger til kulturinstitutioner.Uge 21 

I denne uge kan du høre Claus Koskelin fortælle om virksomheders mulighed for at opnå likviditet med en kaution fra Vækstfonden eller Eksportkreditfonden.Uge 20 

I denne uge kan du høre Allan Breiling og Casper Christiansen fortælle om:
00:08: Ændringer til kompensationsordningen for faste omkostninger
01:43: Udvidet adgang til sygedagpenge under COVID-19.UGE 19

I denne uge kan du høre Sebastian With Hansen og Jacob Helly Juell-Hansen fortælle om:
00:14: Regler for moms- og lønsumslån
01:35: Fremrykning af udbetalt skattekredit