article banner
FACIT

Nyt fra din revisor - september 2016

I dette nummer af FACIT:

  • Forældrekøb. Forældrekøb er igen blevet populært
  • Sponsorater i søgelyset. SKAT har ved kontrolbesøg blandt andet fokus på sponsorater
  • Nye regler om ansættelsesklausuler. Strengere krav og højere kompensation ved brugen af kunde- og konkurrenceklausuler.
  • Salg af bygninger efter udlejning er nu et momspligtigt salg. Skatterådet har strammet praksis ved salg af nye bygninger efter forudgående udlejning uden moms