article banner
FACIT

Nyt fra din revisor - marts 2016

I dette nummer af FACIT:

  • Afgiftslempelse. Familiegenerationsskifte og succession til fonde sker til lavere afgift
  • Den lille forskel. Et behjertet forsøg på at forklare forskellen på revisors erklæringer
  • Sociale medier. Lidt om medarbejderens brug
  • Omvendt momsbetalingspligt. Udvidet anvendelse ved indenlandsk handel