article banner
FACIT

Nyt fra din revisor - juni 2015

I dette nummer af FACIT:

  • Virksomhedsordningen. Stadig en god idé, men pas på sikkerhedsstillelse for privat gæld
  • Persondataloven. Nyt på vej
  • Ejerregisteret. Det Offentlige Ejerregister nærmer sig offentliggørelse
  • Kapitalejerlån. Status vedrørende skat på ulovlige kapitalejerlån