article banner
FACIT

Nyt fra din revisor - september 2015

I dette nummer af FACIT:

  • Årsregnskabsloven er ændret. Nye lempelser på vej – særligt for mikrovirksomheder
  • Bestyrelsesansvaret. Lempelse som følge af en familiemæssig relation
  • Momsgrundlaget ved byttehandler. Det modtagne er betinget af en modydelse
  • Fri bolig. Skattemæssige konsekvenser