article banner
FACIT

Nyt fra din revisor - december 2015

I dette nummer af FACIT:

  • Personlig sikkerhedsstillelse. Kaution som sikkerhedsstillelse under virksomhedsskatteordningen
  • Anmeldelse til Datatilsynet. Hvornår er en virksomhed anmeldelsespligtig?
  • Fremleje af bolig - skattefrit? Hvad har reglerne om skattefri fremleje af boligen at gøre med Airbnb?
  • Moms ved salgsfremmende foranstaltninger i form af tilgift. For at fremme salget af deres produkter benytter mange danske virksomheder sig i stigende grad af at give kunderne noget ekstra, enten i form af gaver eller i form af en tilgift.