Financial Advisory Services

Vi arbejder både for private virksomheder, samt danske og udenlandske kapitalfonde. Tidligere har vi arbejdet for blandt andet:

HEAD OF FINANCIAL ADVISORY SERVICES

Jesper Skaarup Vestergaard

Kontakt Financial Advisory Services

Financial Advisory Services

Vi rådgiver købere og sælgere i forbindelse med gennemførelse af virksomhedshandler. Vores team består af erfarne rådgivere som assisterer med:

  • Due diligence
  • Finansiel rådgiver i forbindelse med planlægning og gennemførelse af en transaktion
  • Værdiansættelse af virksomhed
  • Transaktionsrelateret skatte-, moms- og afgiftsrådgivning

Vi arbejder både for private virksomhedsejere samt danske og udenlandske kapitalfonde. Vi har et unikt lokalt og globalt netværk, som sikre kompetent løsning af opgaven. 

Vi arbejder tæt sammen på tværs af de fire forretningsområder for at sikre høj kvalitet og at alle væsentlige detaljer er dækket på bedst mulig måde. De typiske services per forretningsområde er beskrevet nedenfor:

 

Due Diligence

Vi arbejder for nationale og internationale købere i deres bestræbelser på at kortlægge fordele og risici ved en transaktion.

Vi arbejder endvidere i stigende grad for sælgere i forbindelse med udarbejdelse af vendor due diligences og databøger som øger mulighederne for en hurtig og succesfuld transaktion.

 

M&A

Som M&A rådgiver er vi omhyggelige med at få præsenteret virksomheden på en indsigtsfuld måde. Dette gøres med henblik på at opnå bedst mulig værdi og bedste betingelser. Vi håndterer processen og frigør vores kunder til at fokusere på at drive forretning.

 

Værdiansættelse

Vi arbejder for et bredt udsnit af det danske erhvervsliv. Vore kunder inkluderer generationsskifter, det danske retssystem, børsnoterede kunder og kapitalfonde.

Vi arbejder yderst fleksible og med indsigt.

 

Transaktionsskat

Vores team er erfarent og effektivt med mange transaktioner bag sig. Vi tilbyder såvel tax due diligence, strukturnotater for at sikre en skatteefficient struktur samt rådgivning indenfor det til stadighed mere komplekse område med moms og afgifter.


For yderlige information omkring transaktionsskat, kontakt gerne Susanne Kjær.

 

Vi arbejder tæt sammen med vores internationale kolleger - vi har kontorer i alle Europæiske og Nordamerikanske lande, samt et stort kontor i Kina og andre asiatiske lande. Vi mødes jævnligt med vores internationale kolleger med henblik på at udveksle erfaringer og tendenser.