article banner

Salgsmodning

Salgsmodningsprocessen kan starte allerede to år før den ønskede transaktion foretages.

Værdien af virksomheden er ofte urealistisk ”talt op”, det hidtidige vækstkurve er muligvis ikke stejl nok, den historiske præstation er ikke klar, og der kan være udfordrende adskillelsesproblemer.

 

Virksomheder er ofte dårligt forberedt og på det tidspunkt, at ovenstående problemer identificeres, er det ofte for sent at rette op på disse problemer og dermed få den bedst mulige transaktion.

 

Vi har dokumenterede metoder til at forbedre, præsentere, formulere og forsvare værdi.

At sælge sin virksomhed kan være en følelsesmæssig og turbulent periode for de fleste mennesker. At have objektive rådgivere, der kan fjerne de ubehagelige usikkerheder, de tilføjer værdi, og vi skræddersyer vores rådgivning omkring hvor langt du er i transaktionsprocessen:

  • Langsigtet – ideelt 12 til 18 måneder inden transaktionen – i denne periode kan vi hjælpe dig med at identificere, samt implementere de aktiviteter, som vil øge værdien af din virksomhed markant.
  • Kortsigtet – oftest så vil der, jo tættere på transaktionen man kommer, være færre muligheder at vælge imellem. Vi vil hjælpe dig med at skræddersy virksomheden til potentielle købere og formulere de vigtigste værdidrivere for at øge en potentiel købers interesse.

 

Vores erfarne rådgivere kan hjælpe dig med at maksimere værdien af en eventuel transaktion gennem:

  • Forbedre værdien – vi arbejder sammen med dig om at identificere præstationsmulighederne for hele virksomheden, både kommercielt, operationelt, teknologisk, skattemæssigt og arbejdskapitalmæssigt.
  • Præsentere værdien – vi hjælper dig med at formulere din forretning og skræddersyer transaktionen til den enkelte potentielle køber.
  • Formulere værdien – vi præciserer den kommercielle og operationelle position og understøtter dette med dokumentation, som vil hjælpe en potentiel køber med at forstå alle detaljerne.
  • Forsvare værdien – vi forstærker den historie, vi ønsker at fremføre gennem forhandlinger for at sikre, at en potentiel køber, ikke forsøger at sænke prisen eller ødelægge værdien.

 

Vores service giver dig:

  • Forberedelse og identificering af eventuelle risici allerede fra start
  • Planlægning og alternative transaktionsstrategier
  • Effektiv ledelse af transaktionsprocessen og en veldokumenteret forretningsmæssig præsentation af nuværende og forventet præstation.
HEAD OF CORPORATE FINANCE

Jesper Skaarup Vestergaard

Kontakt Corporate Finance