article banner

M&A transaktioner

Grant Thornton tilbyder M&A rådgivning i forbindelse med frasalg eller opkøb og hjælper din virksomhed med at navigere gennem hele transaktionsprocessen. Vi arbejder både med private virksomheder, samt danske og udenlandske kapitalfonde.

Vi har stor erfaring inden for alle aspekter af transaktionsprocessen – hvad enten det drejer sig om opkøb eller frasalg af virksomhed – og har særligt fokus på strategisk og finansiel rådgivning for ejerledere og SMV’er. Vi har indgående kendskab til, hvilke strategiske og finansielle fokusområder, som er afgørende for at sikre den optimale transaktion. I Grant Thornton gennemføre vi i 2021 fem M&A transaktioner, som blandt andet tæller salget af det fjerdestørste bryggeri i Danmark, salget af en self-storage udbyder, samt salget af en producent af fødevareingredienser.

PARTNER - CORPORATE FINANCE

Jesper Skaarup Vestergaard

Kontakt Corporate Finance

Hvordan kan Grant Thornton Corporate Finance hjælpe med salg af virksomhed?

I Grant Thornton har vi de tekniske og holistiske forudsætninger for at tilbyde fuldt integrerede ydelser og hjælpe dig gennem hele transaktionsprocessen. Vi koordinerer hele processen i tæt samarbejde med virksomhedens øvrige rådgivere og hjælper dig med at formulere din strategi, evaluere dine muligheder, mindske dine risici og strukturere transaktionsprocessen med henblik på at sikre den optimale transaktion.

Vi agerer projektledere for hele transaktionsprocessen og professionel sparringspartner for både ejere, direktion og bestyrelse i din virksomhed, så I internt i virksomheden fortsat kan opretholde fokus på driften og på at levere på de målsætninger, som er centrale for, at gennemførslen af transaktionen sker under optimale betingelser.

Vi vil benytte vores indsigt og erfaring til at anslå, hvad markedsværdien af din forretning er, samt identificere potentielle købere, som af strategiske årsager både er villige og i stand til at betale den rette pris for forretningen. De mest relevante købere kan være udenlandske, hvorfor vi igennem Grant Thorntons internationale netværk, hurtigt kan få adgang til de vigtigste beslutningstagere, hvor end i verden de måtte være.

Vores effektive salgsproces og vores forhandlingsfærdigheder sikrer en klar formidling af mulighederne ved opkøbet til potentielle købere, samt den bedste salgspris for vores klient. Vi er stolte af at følge kunden hele vejen, ved at bidrage med vores indsigt og erfaring frem til og efter transaktionsafslutningen.

Selvom datoen for den ønskede transaktion måske ligger et pænt stykke ude i fremtiden, er det altid en god ide at påbegynde processen med sine rådgivere så tidligt som muligt, da det giver tid til at salgsmodne og hermed maksimere værdien af virksomheden, der ønskes solgt.

Hvordan kan Grant Thornton Corporate Finance hjælpe med køb af virksomhed?

Da det kan være udfordrende at skabe lønsom og organisk vækst i et konkurrencepræget globalt marked, er opkøb og markedskonsolidering ofte en attraktiv strategi for virksomheder, der ønsker at ekspandere hurtigt via nye produkter eller ekspansion i nye geografiske markeder.

Hos Grant Thornton kan vi hjælpe dig på ethvert tidspunkt i din opkøbsproces. Hvis du har brug for hjælp til at afsøge det globale marked for potentielle opkøbsmuligheder, så står vi klar til at assistere dig. Her indleder vi altid vores samarbejde ved at få en grundig forståelse for vores klients rationale bag et potentielt opkøb, hvorefter vi screener markedet og identificerer de mest relevante target-virksomheder i Danmark og globalt. Vi er vant til at arbejde under fuld diskretion og i konkurrence med andre potentielle købere. Vi tager kontakt til potentielle virksomheder og forhandler de vigtigste betingelser for at sikre optimale vilkår for vores klient.

Hvis du allerede selv har fundet en potentiel opkøbsmulighed, men ønsker at involvere en rådgiver med kendskab til de forskellige aspekter af en transaktionsproces, står vi hos Grant Thornton også til rådighed. Da der i løbet af en opkøbsproces er mange overvejelser man skal gøre sig og mange svære beslutninger, der skal træffes, kan være rart at rådføre sig med en professionel sparringspartner. Vi skaber værdi for din virksomhed ved at tilbyde strategisk og finansiel rådgivning gennem hele transaktionen - vi kan bl.a. bidrage med inputs i forhold til de strategiske tanker bag opkøbet, sparring omkring budprocessen, beregning af potentielle synergieffekter, identifikation af kommercielle og finansielle forhandlingspunkter, samt komme med inputs til struktur for den efterfølgende integration af den opkøbte virksomhed.

Vores rådgivning er fuldstændig, så hvis købet ikke kan finansieres af frie midler, kan vi også assistere i forbindelse med fremskaffelse af den nødvendige kapital. Vi giver indsigt i den optimale kapitalstruktur mellem egenkapital og fremmedkapital, da vi ligeledes har solid erfaring med rådgivning i forbindelse med gældsfinansiering.