article banner

Børsnoteringer & kapitalmarkedstransaktioner

Med 10 børsnoteringer og samlede kapitaltilførsler for mere end 700 mio. kr. siden juni 2020, er vi i Grant Thornton stolte over at have indtaget en markedsførende position som finansiel rådgiver for danske vækstselskaber på Nasdaq First North Growth Market.

Vi rådgiver om og gennemfører børsnoteringer og sekundære kapitaltilførsler for dynamiske vækstselskaber med et veldokumenteret product-market-fit, et internationalt potentiale og med en markedsførende position i Danmark eller andre nordiske lande. Vi rådgiver virksomheder i alle sektorer, men har opbygget en særlig stærk position inden for Tech og SaaS (Software-as-a-Service), men har også assisteret en række selskaber i andre vertikaler. Grant Thornton er godkendt Certified Adviser af Nasdaq Copenhagen.

PARTNER - CORPORATE FINANCE

Jesper Skaarup Vestergaard

Kontakt Corporate Finance

En børsnotering fungerer som et kvalitetsstempel og sikrer adgang til løbende kapital

Ved at lade sig børsnotere, sikrer man ikke alene kapital ved selve børsnoteringen, men får samtidig adgang til løbende at rejse ny kapital, hvis dette bliver nødvendigt for at fortsætte med at ekspandere og eksekvere på virksomhedens strategi og vækstplaner. En børsnotering fungerer endvidere som et kvalitetsstempel for selskaber, som optages til handel, da noterede selskaber er underlagt en række krav i forhold til oplysningsforpligtelser og regnskabspraksis, som skal være med til at skabe gennemsigtighed og transparens for aktionærer og øvrige interessenter. Dette er ligeledes med til at øge selskabets synlighed og eksponering over for en bredere kreds af både kunder og investorer.

I takt med, at din virksomhed udvikler sig, er det vigtigt løbende at gøre sig nogle overvejelser om, hvad den rette ejerstruktur er – typisk vil det på forskellige stadier i virksomhedens vækstrejse give mening at få bestemte typer af investorer med i ejerkredsen. Sekundære kapitaltilførsler kan være en god anledning til at tiltrække større institutionelle investorer, men for at lykkes med at få den slags investorer i ejerkredsen, er det vigtigt, at man som virksomhed får opbygget momentum i markedet ved at eksekvere på de vækstplaner og initiativer, der tidligere er blevet meldt ud til markedet.

Hvordan kan Grant Thornton Corporate Finance hjælpe?

Det kræver god forberedelse og en lang række strategiske og finansielle overvejelser at blive børsnoteret eller gennemføre sekundære kapitalforhøjelser, hvilket betyder, at der for virksomheden vil være mange nye aspekter og problemstillinger at forholde sig til. Dette kan naturligvis både være stressende og uoverskueligt for dig som ansvarlig i virksomheden, hvorfor vi som finansiel rådgiver/Certified Adviser, i tæt samarbejde med virksomhedens øvrige rådgivere, sørger for at assistere og guide dig gennem hele processen. Baseret på vores dybdegående proceserfaring sikrer vi, at du får den ultimativt bedste proces og at du så vidt muligt kan fokusere på driften af din virksomhed gennem hele processen. Vi rådgiver bl.a. om og hjælper med følgende:

 • Børsparathed og timing for en eventuel børsnotering/kapitaltilførsel.
 • Forberedelse og identificering af eventuelle risici allerede fra start.
 • Bestyrelsessammensætning og organisationsstruktur.
 • Planlægning og gennemgang af alternative transaktionsstrategier.
 • Kapitaltilførsler frem mod børsnoteringstidspunktet (pre-IPO’s).
 • Strategiske overvejelser og sparring i forhold til vækstplan og budgetmodel.
 • Inputs til værdiansættelsesmetoder og fastsættelse af udbudsstruktur.
 • Udarbejdelse af investormateriale samt dialog med cornerstone-investorer.
 • Gennemførelse af selve kapitalforhøjelsen.
 • Afdækning af muligheder for analyse- og aktiedækning henimod og efter børsnotering.
 • Inputs til strukturering af warrant- og aktieprogrammer til medarbejdere.
 • Åben og transparent kommunikation med markedet (ligesom vi gerne kommer med vores anbefalinger til valg af PR-rådgiver).
 • Sekundære kapitalforhøjelser og børsskift (fx skift fra First North til hovedbørsen).
 • Bloksalg - salg af eksisterende aktier på det sekundære marked.