De forbedrede vilkår for tildeling af medarbejderaktier og -optioner

I efteråret fremsatte regeringen en række forslag, der skal forbedre mulighederne for tildeling af medarbejderaktier i form af større aftalefrihed og lempeligere beskatning.

Kom og drik din morgenkaffe og hør om de nye forbedrede muligheder for aflønning af medarbejdere ved tildeling af aktier og -optioner, når Grant Thornton og Elmann inviterer til morgenmøde.

Advokat Nicolai Hesgaard fra Elmann vil bl.a. på mødet gennemgå de nye ansættelsesretlige regler, som giver større aftalefrihed ved tildeling af optioner og warrants. Mens Tax Partner, Lærke Hesselholt fra Grant Thornton vil fokusere på det skattemæssige i de nye regler, hvor medarbejdere under visse betingelser, kan blive fritaget for indkomstbeskatning ved tildelingen af medarbejderaktier mod aktieavancebeskatning ved afståelse.

Program
7:30-8:00: Morgenmad og netværk
8:00-9:15: Velkomst / Gennemgang af de forbedrede regler for tildeling af medarbejderaktier

Hvem kan deltage?

Alle er velkomne til at deltage. Både personer der er kunder ved Grant Thornton og Elmann, og personer der ikke er kunder.

Bemærk! Morgenmødet holdes både den 7. februar og den 28. marts. Der er dog et begrænset antal pladser. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet!

Tilmelding: Tilmeld dig ved at skrive dit navn og virksomhed til event@dk.gt.com


Vi glæder os til at byde dig varmt velkommen!

Forplejning:
Vi byder på morgenmad og kaffe/the til mødet.


Foredragsholdere:
Advokat Nicolai Hesgaard, Elmann
Tax Partner Lærke Hesselholt, Grant Thornton

Foredragsholdere
Nicolai Hesgaard Advokat hos Elmann
Lærke Hesselholt Tax Partner hos Grant Thornton

7. februar 2019 kl. 7:30-9:30

7. februar 2019 kl. 7:30-9:30
  • Stockholmsgade 45
  • 2100 København Ø
Tel: 33 110 220 Contact: