Offentlige institutioner og private virksomheder er i stadig stigende grad eksponeret for flere og nye trusler mod deres systemer og informationer. Ofte er fokus på at forhindre udefrakommende i at få uautoriseret adgang til forretningskritiske data, men hvad stiller man op i kampen mod insidere, der har legitim adgang? Kom til Projekt Insider-kursus med PET og få finpudset din forståelse af trusselsbilledet i 2019, så du bedre kan forhindre bevidste og ubevidste sikkerhedsbrud.

Trusler mod IT-sikkerheden er under konstant forandring, og selvom Danmark er et digitalt foregangsland, findes der mange eksempler på sikkerhedsbrud i form af utilsigtet tab, offentliggørelse eller ændring af data hos offentlige institutioner og private virksomheder. Brud på informationssikkerheden kan opstå som følger af bevidste og ubevidste handlinger, ligesom det kan komme både indefra og udefra organisationen. Fællesnævneren er, at de, der står bag, kaldes insidere.

Grant Thornton inviterer i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste (PET) til Projekt Insider-kursus, der giver dig konkrete redskaber til at identificere og forhindre potentielle insiderhændelser.

Hvad: Projekt Insider-kursus v. Politiets Efterretningstjeneste

Hvor: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø

Hvornår: Tirsdag den 8. oktober 2019, kl. 8-12


Projekt Insider
udfolder den menneskelige faktor i trusselsbilledet, så kursusdeltagerne får en klar forståelse for forskellige typer af trusler, der kan spænde over spionage og cyberkriminalitet til ’velmente’ insiderhandlinger. Alt sammen reelle trusler mod informationssikkerheden.

Insidertruslen er kompleks, og kurset tager udgangspunkt i erfaringer fra offentlige og private virksomheder samt den nyeste forskning på området.

Kurset er gratis og alle er velkommen til at deltage. Der forventes aktiv deltagelse i kurset.

Tilmelding: Tilmeld dig ved at skrive dit navn og virksomhed til tilmelding@dk.gt.com

Bemærk! Der er begrænset antal pladser og tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet!  

Foredragsholder: En erfaren sikkerhedsrådgiver fra PET vil facilitere kurset

 

Vi glæder os til at byde dig varmt velkommen!

  • Stockholmsgade 45
  • 2100 København Ø
Tel: +45 33 110 220 Contact: