Pr. 1 juli 2018 erstattes SKAT med syv nye styrelser, som bliver spredt over hele landet og får hver deres specifikke opdrag, specialisering og ledelse. De syv styrelser får dermed hver deres direktør, der skal referere direkte til skatteministeriet. Formålet er at genetablere tillid til SKAT og komme de massive problemer med inddrivelsessystemet til livs. 


Kom og hør tidligere departementschef Peter Lofts bud på, hvorfor SKAT har været ramt af så mange skandaler, og hvilken betydning, han tror, det får, når regeringen pr. 1 juli 2018 erstatter SKAT med syv nye styrelser, som er spredt over hele landet.

Peter Loft er uddannet jurist fra Københavns Universitet og har mere end 30 års erfaring fra Skatteministeriet, hvoraf de 19 år var som departementschef.

Peter Loft er tidligere ministersekretær for Anders Fogh Rasmussen, da han var skatteminister, og har i forbindelse med sine næsten 20 år på forskellige chefposter i Skatteministeriet været involveret i flere store regeringsinitiativer, herunder seks store skattereformer.

Peter Loft har derudover haft en central rolle i skatteadministrationens store omvæltninger fra 1990'erne og frem til i dag, og han har et stort indblik i den danske skattelovgivning i nyere tid.

 

Hvem kan deltage?

Alle er velkomne til at deltage. Både personer, der er kunder hos Grant Thornton og personer, der ikke er kunder.


Bemærk!

Der er et begrænset antal pladser. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet!


Vi glæder os til at byde dig varmt velkommen!


Forplejning

Vi byder på kaffe og the til mødet, og efter mødet serveres der en sandwich og et glas vin.

Foredragsholder
Peter Loft Peter Loft er uddannet jurist fra Københavns Universitet og har mere end 30 års erfaring fra Skatteministeriet, hvoraf de 19 år var som departementschef.

11. oktober kl. 16:00-18:00
  • Stockholmsgade 45
  • 2100 København Ø
Tel: 33 110 220 Contact: