Alle virksomheder skal snart tage stilling til, hvilken betydning EU persondataforordningen får for dem, når den træder i kraft den 25. maj 2018.

Derfor inviterer vi til et gå-hjem-møde, hvor Martin Brogaard Nielsen fra REVI-IT og advokat Karin Absalonsen fra Nyborg & Rørdam Advokatfirma vil belyse følgende spørgsmål:

  1. Hvorfor er den nye EU persondataforordning relevant for din virksomhed?
  2. Hvilke regler skal din virksomhed leve op til fra maj 2018?
  3. Hvordan skal I som virksomhed forholde jer?
  4. Hvilke konsekvenser medføre EU persondataforordning for danske virksomheder, hvis den ikke overholdes?
  5. Hvad handler persondatabeskyttelse i det hele taget om?


Formålet med arrangementet er at klæde deltagerne på ift. baggrund, omfang og ændringer til persondatalovgivningen, samt give en kort oversigt over, hvordan danske virksomheder praktisk bør forholde sig til de nye regler og forpligtelser.

På mødet vil Martin Brogaard Nielsen og advokat Karin Absalonsen fortælle om de konsekvenser, som den nye EU persondataforordning fremover medfører for danske virksomheder, samt give en status på implementeringsprocessen. Herunder afdækkes emner som definition og behandling af personoplysninger, ansvar hos hhv. dataansvarlig og databehandler, dokumentationskrav og sanktioner, samt gennemgang af nøglebegreber fra den nye forordning som fx ”privacy by design and by default”, dataportabilitet, DPIA, DPO, behandlingssikkerhed og datasikkerhedsbrud samt samtykke og persondata ift. medarbejdere.

Der gives også en praktisk guide til, hvad virksomheder kan gøre for at forberede sig på ændringerne, og implementere processer og systemer til at opfylde de nye regler. Der afsluttes med case stories og mulighed for at stille spørgsmål.

Hvem kan deltage?
Alle er velkomne til at deltage. Både personer der er kunder ved Grant Thornton, og personer der ikke er kunder.

Bemærk! Der er et begrænset antal pladser. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet!

Vi glæder os til at byde dig varmt velkommen!

Forplejning
Vi byder på kaffe og the til mødet, og efter mødet serveres der en sandwich og et glas vin.

Foredragsholdere
Martin Brogaard Nielsen REVI-IT
Karin Absalonsen Nyborg & Rørdam Advokatfirma

Tid og sted

27. juni kl. 16.00 - 18.00 på adressen Stockholmsgade 45, 2100 København Ø

27. juni kl. 16.00 - 18.00
  • Stockholmsgade 45
  • 2100 København Ø
Tel: 33 110 220 Contact: