Grant Thornton i København inviterer til gå-hjem-møde om Cyber sikkerhed og hvordan man sikrer sig bedst!

Torsdag den 20. september kl. 17.00-19.00 vil Niels Dahl-Nielsen fra advokatfirmaet Synch og Anders Grønning-Kjærgaard fra Grant Thornton gennemgå de trusler, der er omkring vores anvendelse af IT og IT-leverandører. Niels og Anders kommer ind på hvordan cybertruslerne kan håndteres ledelsesmæssigt og praktisk.


Både Niels og Anders har kendskab til hvordan små og mellemstore virksomheder håndterer deres IT. Niels Dahl-Nielsen har kendskab til IT-lovgivning, databeskyttelse og håndtering af informationsaktiver. Anders Grønning-Kjærgaard er director i Grant Thornton og arbejder dagligt med IT revision og rådgivning.

 
Der er ikke tale om et gå-hjem møde om GDPR, men det kan ikke udelukkes at erfaringer fra GDPR også vil blive berørt.

Læs vores nyhedsbrev fra maj måned omkring cyberkriminalitet her!

Tilmeld dig gå-hjem mødet ved at skrive dit navn og virksomhed til event@dk.gt.com

Hvem kan deltage?
Alle er velkomne til at deltage. 
 
Bemærk!
Der er et begrænset antal pladser. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet!

Sted
Stockholmsgade 45, 2100 København Ø.

Vi glæder os til at byde dig varmt velkommen!

 

Forplejning:
Vi byder på kaffe og the til mødet, og efter mødet serveres der en sandwich og et glas vin.

Foredragsholdere:
Advokat Niels Dahl-Nielsen fra advokatfirmaet Synch og IT-revisor Anders Grønning-Kjærgaard fra Grant Thornton

Foredragsholdere
Niels Dahl-Nielsen Advokat hos Synch
Anders Grønning-Kjærgaard IT Revisor hos Grant Thornton

20. september 2018 kl. 17:00-19:00

20. september 2018 kl. 17:00-19:00
  • Stockholmsgade 45
  • 2100 København Ø
Tel: 33 110 220 Contact: