I slutningen af 2017 blev der foretaget store ændringer i det amerikanske skattesystem, men hvordan påvirker den nye skattereform din nuværende eller kommende virksomhed i USA?

(In English below)

David Sites, som er International Tax Partner i Grant Thornton US, vil på dette seminar introducere os for de lovgivningsmæssige foranstaltninger der er på skatteområdet, og der vil være en forretningsfokuseret diskussion om, hvilke kritiske planlægnings- og risikoområder der kan påvirke din virksomhed.

David Sites er specialiseret i rådgivning af udenlandske virksomheder, som opererer på det amerikanske marked. Han har arbejdet med virksomheder indenfor en række forskellige industrier såsom produktion, teknologi og detail.

Hvem kan deltage?
Alle er velkomne til at deltage. Både personer der er kunder ved Grant Thornton, og personer der ikke er kunder. 

Bemærk!
Der er et begrænset antal pladser. Tilmelding sker efter ”først til mølle” princippet!

Tilmelding
Tilmeld dig ved at skrive dit navn og virksomhed til event@dk.gt.com

Forplejning
Vi byder på kaffe og the til mødet, og efter mødet serveres der en forfriskning.

Foredragsholder
David Sites, International Tax Partner i Grant Thornton US

 

Vi glæder os til at byde dig varmt velkommen!

 

In English
In late 2017, US passed the new tax reform. The reform extends beyond the US borders and may affect Danish companies located in the United States.

David Sites is an International Tax Partner in Grant Thornton US. During the event, he will provide an overview of final tax legislative measures together with a business focused discussion on what critical planning and risk areas that may impact your business.

David Sites is specialized in consulting foreign companies operating in the US market. He has served a wide range of companies in various industries, including manufacturing, technology, and retail.

Who can participate?
Everyone is welcome to attend. Both Grant Thornton customers and non-customers.

Sign up
Sign up by email to event@dk.gt.com

Please note! 
Registration is based on the first-come-first-served principle and that the event will be held in English. We offer a refreshment after the meeting.

Speaker
David Sites, International Tax Partner in Grant Thornton US

 

We are looking forward to welcoming you!

Foredragsholder
David Sites International Tax Partner i Grant Thornton US

Tid og sted

Torsdag den 26. april 2018 kl. 16.00 - 18.00 på adressen Stockholmsgade 45, 2100 København Ø

26. april 2018 kl. 16.00 - 18.00
  • Stockholmsgade 45
  • 2100 København Ø
Tel: 33 110 220 Contact: