Transaction action

Vi arbejder både for private virksomhedsejere og danske og udenlandske kapitalfonde.

Vi er her for at hjælpe

Bliver din tid brugt bedst ved at lave regnskaber eller på at du udvikler og driver din forretning? Tag en snak med os og hør, hvor lidt det koster, at outsource regnskabs- og bogholderimæssige funktioner til os.

Læs om vores regnskabstjenester

Transaction action

Transaction Services er en selvstændig afdeling i Grant Thornton, der består af et team af erfarne rådgivere, der kan rådgive dig i en købs- eller salgsproces, eller andre aspekter i værdiansættelsen af din virksomhed.

Vi arbejder både for private virksomhedsejere og danske og udenlandske kapitalfonde.

Og i tæt samarbejde med andre Transaction Services afdelinger via vores international samarbejde i Grant Thornton, kan vi hurtigt og effektivt assistere med en virksomhedstransaktion på tværs af landegrænser.

Vi tilbyder assistance indenfor følgende områder:

  • Transaction support
  • Transaction tax
  • Værdiansættelse

Transaction support

Vi udfører due diligence-opgaver samt anden tilknyttet assistance for danske og udenlandske virksomheder og kapitalfonde. Vi udfører opgaverne med en høj grad af partnerinvolvering og andre erfarne medarbejder, der kan tilføre værdi til transaktionen.

Vi har solid erfaring i segmentet mellemstore virksomheder inden for en lang række forskellige brancher.

Transaction tax

Vi assisterer med afdækning af de skattemæssige konsekvenser ved en transaktion. Vi arbejder med at reducere din skattemæssige risici samt med strukturering af den mest optimale selskabsstruktur.

Vi arbejder tæt sammen med vores internationale netværkskontorer for at kunne kombinere international erfaring med lokal skatteekspertise.

Værdiansættelse

Vi kan assistere med at fastsættelsen af transparente og effektive værdiansættelser, i forbindelse med virksomhedstransaktioner og efterlevelse af skatte- og regnskabsmæssige krav.